Utbetalningsplan för jordbrukarstöden 2023–2027

Utbetalningsplanen gäller för jordbrukarstöd som söks från år 2023 till och med år 2027. Vi har tagit fram planen tillsammans med länsstyrelsen.

I tabellerna här nedanför kan du se när vi planerar att börja betala ut jordbrukarstöden, utbetalningarna sker sedan löpande varje vecka. De flesta lantbrukare kommer få sina pengar när utbetalningarna startar.

Annan tidsplan för de 1-åriga miljö- och klimatersättningarna

De 1-åriga miljö- och klimatersättningarna är helt nya och det var länge osäkert vilka ersättningar det skulle bli. Eftersom det är många delar som måste vara på plats innan vi kan betala ut ett stöd är det en annan tidsplan för de ersättningarna 2023. Från 2024 och framåt kommer de att betalas ut samtidigt som de andra stöden och ersättningarna.

Högre delutbetalningar i november

Vi höjer nivån på delutbetalningarna från 75 till 85 procent för stödåret 2023. Anledningen till höjningen är det osäkra ekonomiska läget för jordbrukssektorn, både på grund av Rysslands fortsatta invasion av Ukraina samt vädersituationen med både torka och kraftigt regn.

Från och med 2023 kan lantbrukare göra vissa ändringar i sin SAM-ansökan ända fram till den 31 oktober. Detta får till följd att delutbetalningarna blir först i november.

Utbetalningsplan för 2023

Utbetalningsplan för 2023

Stöd/ersättning

Delutbetalning påbörjas

Slututbetalning påbörjas

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

15 december 2023

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

15 december 2023

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

15 december 2023

Ersättning för ekologisk produktion (ny ersättning)

Ingen delutbetalning

April 2024

Ersättning för precisionsjordbruk planering (ny ersättning)

Ingen delutbetalning

April 2024

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (ny ersättning)

Ingen delutbetalning

April 2024

Kompensationsstöd

17 november 2023

26 januari 2024

Miljöersättning för skyddszoner

17 november 2023

26 januari 2024

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

17 november 2023

26 januari 2024

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Ingen delutbetalning

15 december 2023

Miljöersättning för fäbodar

Ingen delutbetalning

15 december 2023

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

15 december 2023

Djurvälfärdsersättningar

Ingen delutbetalning

15 december 2023

Miljöersättning för vallodling¹

17 november 2023

26 januari 2024

Restaurering av betesmarker och slåtterängar¹

Ingen delutbetalning

15 december 2023

1. Det är bara du som har ett pågående åtagande som kan söka utbetalning 2023.

Utbetalningsplan nationellt stöd 2023

Stöd

Utbetalning

Nationellt stöd för potatis-, bär- och grönsaksodling, smågrisproduktion och gethållning

24 november 2023

Nationellt stöd för slaktsvin, mjölk och ägg

Månaden efter att du lämnat slaktsvin till slakteriet, levererat mjölk till mejeriet eller redovisat hönor till Jordbruksverket.

Nationellt stöd för direktförsäljning mjölk

En gång om året, efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. I april betalar vi ut ersättning för mjölk som du sålt året före.

Om handläggningen av en ansökan tar längre tid, till exempel om en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan utbetalningen komma senare än vad som står i tabellerna.

Krisstöd till jordbruksföretag 2023

Jordbrukare med vissa vårsådda spannmåls- och oljeväxt­grödor eller nötkreatur får ta del av krisstöd på grund av årets extrema torka och nederbörd.

Utbetalningsplan krisstöd till jordbruksföretag 2023

Utbetalningstillfälle

Datum

Utbetalningstillfälle 1

22 december 2023

Utbetalningstillfälle 2

19 januari 2024

Utbetalningstillfälle 3

26 januari 2024

Växelkurs för bland annat gårdsstödet

För en del stöd är stödbeloppen bestämda i euro. Inför utbetalningarna fastställer vi därför den växelkurs som ska gälla. Kursen baseras på den euro-kurs som Europeiska centralbanken (ECB) fastställer sista vardagen före den 1 oktober. Det gäller de här stöden och ersättningarna:

 • gårdsstödet
 • nötkreatursstödet
 • stödet till unga jordbrukare
 • ersättningen för ekologisk produktion
 • ersättningen för precisionsjordbruk - planering
 • ersättningarna för kolinlagring och minskat kväveläckage
  • odla mellangröda
  • odla fånggröda
  • vårbearbetning.

För 2023 års utbetalningar är kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

För de andra jordbrukarstöden är stödbeloppen redan bestämda i svenska kronor.

På Mina sidor kan du se utbetalningar och beslutsbrev

Genom att logga in på Mina sidor kan du se ditt beslutsbrev lite innan du får det i brevlådan. Du hittar beslutsbreven på första sidan du kommer till när du loggat in, under rubriken Utbetalningar och avräkningar.

Tänk på att utbetalningarna ofta klumpas ihop. När du tittar på ditt bankkonto kan det se ut som en utbetalning fast det egentligen är flera olika. Du får ett beslutsbrev för varje utbetalning.

Utbetalningsplan för 2024‑2027

Utbetalningsplan för 2024‑2027

Stöd/ersättning

Delutbetalning påbörjas

Slututbetalning påbörjas

Gårdsstöd

Ingen delutbetalning

December

Stöd till unga jordbrukare

Ingen delutbetalning

December

Nötkreatursstöd

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för ekologisk produktion

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för precisionsjordbruk planering

Ingen delutbetalning

December

Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage

Ingen delutbetalning

December

Kompensationsstöd

November

Januari

Miljöersättning för skyddszoner

November

Januari

Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

November

Januari

Miljöersättning för skötsel våtmarker och dammar

Ingen delutbetalning

December

Miljöersättning för fäbodar

Ingen delutbetalning

December

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Ingen delutbetalning

December

Djurvälfärdsersättningar

Ingen delutbetalning

December

Miljöersättning för vallodling¹

November

Januari

Restaurering av betesmarker och slåtterängar¹

Ingen delutbetalning

December

1. Det är bara du som har ett pågående åtagande som kan söka utbetalning 2024.

Utbetalningsplan nationellt stöd 2024-2027

Stöd

Utbetalning

Nationellt stöd för potatis-, bär- och grönsaksodling, smågrisproduktion och gethållning

Slutet av november.

Nationellt stöd för slaktsvin, mjölk och ägg

Månaden efter att du lämnat slaktsvin till slakteriet, levererat mjölk till mejeriet eller redovisat hönor till Jordbruksverket

Nationellt stöd för direktförsäljning mjölk

En gång om året, efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. I april betalar vi ut ersättning för mjölk som du sålt året före.

Om handläggningen av en ansökan tar längre tid, till exempel om en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan utbetalningen komma senare än vad som står i tabellerna.

Senast granskad: 2023-08-16