Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kurser och seminarier

Hitta på sidan

Vi arrangerar kurser och seminarier inom flera olika områden, antingen på egen hand eller tillsammans med andra.

Kurskalender

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar
DatumÄmnePlatsMålgruppAnmälan och
mer information

21 september

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur hållbar är vår användning av växtskyddsmedel egentligen?

Zoom

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast 17 september

21 september

Dikesunderhåll

Zoom

Lantbrukare, rådgivare och andra inom de gröna näringarna

Anmäl dig här senast 20 september

24 september

Digital informationsträff om innovationsprojekt

Skype

De som är intresserade av eller planerar att söka stöd för innovations­projekt

Anmäl dig här senast 22 september

28 september

Gynna rapphönan

Skype

Rådgivare och lantbrukare

Anmäl dig här senast den 24 september

29 september

Avel för metabolisk effektivitet

Zoom

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 27 september

29 september

Matsvinnsdagen 2021 – rädda frukt och grönt

Teams

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Mer information på livsmedelsverket.se

29 september

Klimatkollen modulkurs

Skype

De som vill bli klimatrådgivare inom Greppa Näringen

Anmäl dig här senast den 24 september

30 september och 1 oktober

Nordiskt nätverksmöte om ekologisk mjölkproduktion

Teams

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 24 september

6 oktober

Samverkan om hållbart nyttjade i odlingslandskapet

Zoom

Handläggare som arbetar med naturvårds-, landsbygds-, kulturmiljö- och friluftslivsfrågor på länsstyrelser m.m. samt andra intresserade

Anmäl dig senast den 4 oktober. Mer information på naturvårds­verket.se

14 oktober

Odla till försäljning - en introduktion till odling i fasta bäddar

Digitalt

Rådgivare eller odlare som ska starta yrkesmässig produktion

Anmäl dig här senast 11 oktober

15 oktober

Genomgång av appen "Hur mår min jord?"

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 11 oktober

18 oktober

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast 11 oktober

19 oktober

Fortbildning och erfarenhetsutbyte för tvärvillkorsrådgivare om djurskydd

Zoom

Tvärvillkors­rådgivare

Anmäl dig här senast den 15 oktober

20–21 oktober

Forskning och utveckling inom ekologisk produktion (FoU-dagar)

Zoom

Rådgivare och forskare

Anmäl dig här senast den 15 oktober

25 oktober, 9 november, och 11 november

Introduktionskurs för nya rådgivare inom Greppa Näringen (kursen innehåller tre tillfällen)

Skype

Rådgivare

Anmäl dig här senast den 18 oktober

17–18 november

Miljömålsseminarium

Digitalt

De som på olika sätt jobbar med frågor inom miljömålet Ett rikt odlingslandskap

Anmäl dig här senast den 8 november

23 november

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Hur snabbt kan produktionen ställas om för att möta nya konsumtionstrender?

Digitalt via zoom

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Anmäl dig här senast 18 november

7 december

Nationell livsmedelsstrategi­konferens

Meddelas senare

Aktörer i livsmedelskedjan på nationell, regional och lokal nivå

Mer information på tillvaxtverket.se Kurser med löpande anmälningar

Här finns kurser och seminarier som inte har bestämda datum och som du anmäler dig till antingen via en intresseanmälan eller löpande anmälan.

Kurser med löpande anmälningar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Kurs i sparsam körning

Hela landet

Lantbrukare, maskinförare, maskinförsäljare

Anmälan och mer information

Kursdatum varierar mellan länen

Biogas­rådgivning

Hela landet

För dig som är intresserad av att satsa på biogas

Anmälan och mer information

Kontinuerligt

Grundkurs VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Klimatkollen i VERA

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Kontinuerligt

Energikollen i Vera

Distanskurs via mejl

För dig som arbetar med VERA

Anmälan sker löpande

Dokumentation från genomförda kurser och seminarier

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online