Lägesrapport om växtskydd i Norrlandslänen

I lägesrapporten kan du läsa om aktuella skadegörare i de nordligaste jordbruksområdena. Du får också råd om åtgärder och integrerat växtskydd.

Prenumerera på lägesrapporten genom att fylla i din e-postadress under rubriken Prenumeration här nedanför.

Senast uppdaterad: 2022-06-22