30 Augusti 2022

Studiebesök: Ekoresa i Värmland

Välkomna till Jordbruksverkets Ekoresa den 30-31 augusti! Resan vänder sig till dig som är rådgivare inom ekologiskt lantbruk eller är intresserad av att lära dig mera och få nya intryck av ekologisk produktion.

Information och anmälan

Vi utgår från centralstationen i Karlstad. Första dagen besöker vi en mjölkproducent och en grisproducent. Dessutom besöker vi en gård som har omvandlat skog och igenväxta marker till betesmark och betes-skogsmosaik. Karl-Ivar Kumm på SLU berättar om hur detta har gått till. Andra dagen besöker vi dikalvsproducent och en lammproducent med eget slakteri. Vi avslutar dagen med en växtodlingsgård.

Kost och logi

Resan är kostnadsfri, men du betalar själv för mat och logi på plats. Vi äter gemensam middag på kvällen på Clarion Collection Hotel Drott som ligger nära Karlstad centralstation, men du väljer var i Karlstad du vill bo och du bokar boendet själv. För dig som bor på Drott ingår kvällens middag/buffé utan extra kostnad, bor du inte på Drott kostar den 195 kr.

Cirka två veckor innan resan kommer du att få ett detaljerat program och mer information.

Datum: tisdag 30 augusti - onsdag 31 augusti

Tid: Avresa klockan 9,30 den 30 augusti - åter senast klockan 16,30 den 31 augusti.

Plats: Centralstationen i Karlstad

Antal deltagare: Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Program

Studiebesök tisdag 30 augusti

Höglunda gård

Gården drivs av Anita, Lars och Patrik Persson. Familjen har KRAV-mjölkproduktion med robot och är självförsörjande på spannmål och vallfoder. Anita har 70 finullsfår som lammar både höst och vår. Sonen Patrik bygger i sommar en biogasanläggning i egen regi. De har en intressant växtodling med lite annorlunda vallblandningar, de provar olika grödor och tekniker och kör på fossilfritt. De var med i ett pilotprojekt 2021 om produktionskostnad för vallen. Anna Hultgren från Hushållningssällskapet medverkar och berättar om projektet.

Bengtstorp

Jenny och Björn Kumm driver gården Bengtstorp. På gården finns 35 tackor och ett tiotal nötkreatur och de ska utöka fårbesättningen. Gården har omvandlat skog och igenväxta marker till betesmark och betes-skogsmosaik för att skapa ekonomiskt hållbara betesmarker. Karl-Ivar Kumm, SLU, medverkar och berättar hur det har gått till.

Edsbergs gård

Bröderna Per och Bengt Edsgård brukar Edsbergs gård. De har haft KRAV-grisproduktion sedan 2001. De odlar en stor del av spannmålen till grisarna på gården och växtodlingen har förhållandevis låg andel vall.

Studiebesök onsdag 31 augusti

Enkullens Gård

På Enkullens Gård i Ölme har Marie Larsson nötköttsproduktion med dikor och uppfödning. Gården har investerat i solel, har eldriven utfodring med rälshängd vagn och eldriven lastmaskin. De har även gödselutläggare och gödsellaguner i fält.

Lindås lamm

Elsa Lund-Magnussen driver Lindås lamm som har lammproduktion med eget slakteri. På gårdens 30 hektar odlas vinterfoder och bete till fåren, och det nya fårstallet för 160 tackor med lamm stod klart 2021.

Segmons gård

På Segmons gård bedriver Hans Jonsén ekologisk KRAV-ansluten växtodling. Man odlar åkerböna, oljeväxter, havre, korn och klövervall. I växtodlingen används de vanligaste ekogödselmedlen, samt en del mikronäring. Gården har genomgått en intressant utveckling och fortsätter med det. Växtodlingen finslipas efter att de flesta grundläggande åtgärder som dränering och kalkning med mera har genomförts. En del av ogräsbemängda fält har bekämpats genom svartträda.

Anmäl dig här senast den 12 augusti

Senast uppdaterad: