14 Juni 2022

Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin – Så utvecklar vi svenskt vattenbruk

Välkommen till lunchseminarium den 14 juni om svenskt vattenbruk.

Information och anmälan

Vi startar lunchseminariet med att Frida Solstorm berättar om hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och främja det svenska vattenbruket. Därefter samtalar vi med representanter från Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk och sjömat om vad som krävs för att öka den svenska vattenbruksproduktionen och hur olika produktionssystem kan komplettera varandra.

Datum: 14 juni

Tid: 12.00–12.55

Plats: digitalt via Zoom

Anmäl dig här senast den 9 juni

Därför gör vi det här

Jordbruksverket har i uppdrag att vidareutveckla Sveriges vattenbruk genom koordinering av landets vattenbruksnäring. Under lunchseminariet berättar vi om vår roll i att stärka det svenska vattenbruket.

Livsmedelsstrategin är en långsiktig tillväxtstrategi vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Därför är det viktigt just nu

Vattenbruk är en växande näringsgren på landsbygden med stor potential för tillväxt och möjlighet att bidra till livsmedelsstrategins mål. Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten har vi i samarbete med intressenter tagit fram en gemensam strategi och sektorsspecifika handlingsplaner för att fortsätta utvecklingen av ett hållbart fiske och vattenbruk.

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverket är en viktig aktör i arbetet med livsmedelsstrategin. Vårt uppdrag är att främja en ökad och hållbar matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige. Vi har flera uppdrag i livsmedelsstrategins handlingsplaner.

Senast uppdaterad: