Djurtransportörer

I alla EU‑länder och i Norge finns det gemensamma regler och krav för transporter av ryggradsdjur som sker i samband med ekonomisk verksamhet. Du som transporterar ryggradsdjur i samband med ekonomisk verksamhet ska ha ett transportörstillstånd för verksamheten. Du som transporterar vissa djur mellan länder behöver även vara registrerad som transportör oavsett om djuren transporteras i samband med ekonomisk verksamhet eller inte.

När behöver du transportörstillstånd och när behöver du vara registrerad som transportör

Transportörstillstånd eller registrerad som transportör?

Vad du ska göra

Verksamheten behöver ett transportörstillstånd

Du behöver vara registrerad som transportör

Transportera ryggradsdjur över landsgränser i samband med ekonomisk verksamhet

Ja.

Ja, läs mer under rubriken Registrera dig som transportör för att få veta vilka djurslag som omfattas.

Transportera ryggradsdjur över landsgränser utan samband med ekonomisk verksamhet

Nej, men tänk på att ta reda på vilka regler som gäller i mottagarlandet och i de länder du ska passera.

Ja, läs mer under rubriken Registrera dig som transportör för att få veta vilka djurslag som omfattas.

Transportera djur inom Sverige i samband med ekonomisk verksamhet

Ja, men det finns undantag. Läs mer under rubriken I vissa fall behöver du inget transportörs­tillstånd.

Nej.

Transportera djur inom Sverige utan samband med ekonomisk verksamhet

Nej, men du behöver läsa om vilka andra regler som gäller för det djurslaget som du ska transportera.

Nej, men du behöver läsa om vilka andra regler som gäller för det djurslaget som du ska transportera.

För att ta reda på vilka regler som gäller i mottagarlandet och i de länder du ska passera, kan du kontakta ansvarig myndighet i landet.

Myndigheter som är ansvariga för transporter i EU-länderna

Här finns länkar till de flesta myndigheter som är ansvariga för frågor om djurtransporter i de europeiska länderna.

Vad räknas som transporter i samband med ekonomisk verksamhet

Vad som räknas som transporter i samband med ekonomisk verksamhet kan variera mellan olika länder. Det innebär att en transport som räknas som att den sker i samband med ekonomisk verksamhet i Sverige inte automatiskt gör det i andra länder och tvärtom. Om du ska transportera djur utomlands är det därför mycket viktigt att du i god tid tar reda på vad som gäller i de länder som du ska passera och i det land som du ska åka till.

Observera att det i första hand alltid är ditt eget ansvar att bedöma om transporten sker i samband med ekonomisk verksamhet eller inte!

Här är exempel på transporter som kan bedömas ske i samband med ekonomisk verksamhet i Sverige:

 • transporter som du får någon form av ersättning för
 • transporter som sker inom en verksamhet som bedrivs i företagsform enligt skattelagstiftningen och fordon och/eller djur ingår i företaget
 • transporter av produktionsdjur där djuren är en del av drifts­upplägget, till exempel suggor i en suggring, produktionsdjur till slakt etc. (produktionsdjur är djur som används för produktion av till exempel livsmedel, ull, päls eller skinn)
 • transporter inom professionell trav-, galopp-,tränar-­, tävlingsryttar- eller tävlingskuskverksamhet
 • transporter av djur för uppvisning, till exempel cirkusar och djurparker
 • transporter som utförs av djurhandlare eller djurbutiker
 • transporter av försöksdjur
 • transporter inom verksamhet som kräver tillstånd för yrkesmässig verksamhet eller för verksamhet av större omfattning.

Du hittar mer information om när du behöver tillstånd för yrkesmässig verksamhet eller verksamhet i större omfattning på våra sidor om häst och sällskapsdjur.

Transporter som inte sker i samband med ekonomisk verksamhet

Här är exempel på transporter som kan bedömas som att de inte sker i samband med ekonomisk verksamhet i Sverige:

 • transporter av ett fåtal djur inom ett bevarande­program om det sker enstaka gånger
 • transporter som en djurpark gör i avelssyfte inom ett bevarande­program
 • transporter som görs av hobbyryttare och hobbykuskar
 • transporter till och från en fodervärd
 • transporter i samband med amatöruppvisning, till exempel riddarspel
 • transporter i samband med utbildningsverksamhet och ridskolor
 • transporter av ridskolehästar till och från tävling

Observera dock att de svenska reglerna gäller för dessa transporter. Du hittar information om de svenska reglerna på sidan om transporter som finns under varje djurslag.

Transportörstillstånd

För att få transportera ryggradsdjur i samband med ekonomisk verksamhet behöver du ansöka om ett transportörs­tillstånd.

Gör så här!

 1. Gå en utbildning och få ett kompetensbevis om det krävs för det djurslag som du ska transportera.
 2. Om du har ett eget fordon ska du kontakta länsstyrelsen som besiktar fordonet och intygar att fordonet uppfyller kraven för det djurslag du ska transportera.
 3. När du har ditt kompetensbevis, besiktningsprotokoll och intyg på att fordonet uppfyller kraven för det djurslag du ska transportera ska du ansöka om ett transportörs­tillstånd hos Jordbruksverket.

Transportörstillståndet är giltigt i 5 år och du kan ansöka om det i vår e-tjänst eller på blankett.

Du som har transportörstillstånd ska anmäla eventuella förändringar som rör ditt tillstånd till Jordbruksverket senast 15 arbetsdagar räknat från den dag då förändringarna inträffade.

För att förnya ett transportörstillstånd efter 5 år behöver du ansöka på nytt. Hänvisa i ansökan till ditt befintliga SE-nummer och fordon.

Observera att du inte får ha begått något djurskyddsbrott under de tre närmaste åren innan du ansöker om transportörs­tillstånd.

Om du har flera anställda

Om du driver ett transportföretag med flera anställda chaufförer behöver du bara söka transportörs­tillstånd för själva företaget. Men det är viktigt att du ser till att alla som transporterar djur vet vilka regler som gäller och att chaufförer som kör nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar har ett kompetensbevis. Läs mer under rubriken Kompetensbevis.

I vissa fall behöver du inget transportörs­tillstånd

Du behöver inget transportörs­tillstånd om du

 • transporterar egna djur i ett eget fordon kortare sträckor än 65 kilometer och högst 8 gånger per år
 • transporterar egna djur när transportsträckan understiger 50 kilometer från anläggningen
 • brådskande transporterar ett skadat eller sjukt djur till och från veterinär.

Priser

Det kostar 1 300 kronor att ansöka om ett transportörs­tillstånd om du söker via vår e-tjänst. Om du betalar med faktura kostar det 50 kronor mer. Om du redan har ett transportörs­tillstånd och vill ändra något i det kostar det 350 kronor.

Om du söker på pappersblanketten kostar det 1600 kr plus en fakturaavgift på 50 kr. Om du redan har ett transportörstillstånd och vill ändra något i det kostar det 750 kr plus 50 kr i fakturaavgift att göra det på pappersblanketten.

Du måste också ha ett yrkestrafiktillstånd

När du tar betalt för att transportera andras djur måste du också ha ett yrkestrafiktillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Godkända djurtransportörer

För att vara godkänd djurtransportör krävs att du har ett transportörstillstånd. I vår databas kan du se vem som har transportörstillstånd i Sverige.

När du driver ett företag som hyr ut eller säljer fordon som ska användas för djurtransporter

Om du driver ett företag som endast hyr ut eller säljer vägfordon som ska användas för djurtransporter utan att du själv transporterar djur eller har anställda som transporterar djur behöver du anmäla det till oss på en särskild blankett.

Kompetensbevis

För att du ska få transportera tamdjur av nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar i samband med ekonomisk verksamhet måste du ha ett kompetensbevis. Om det är någon annan än chauffören som ansvarar för djurens skötsel under transporten måste den personen också ha ett kompetensbevis.

För att få kompetensbeviset behöver du gå en utbildning för de djurslag som du ska transportera och bli godkänd. Under utbildningen får du bland annat lära dig om den lagstiftning som gäller, hur du ska hantera djuren, tecken på stress hos djuren och hur ditt körsätt påverkar djuren under transporten.

Kompetensbeviset är giltigt tills vidare under förutsättning att du inte döms för något djurskyddsbrott.

I vissa fall behöver du inget kompetensbevis

Du behöver inget kompetensbevis om du

 • transporterar egna djur i ett eget fordon kortare sträckor än 65 kilometer och 8 eller färre gånger per år
 • transporterar egna djur när transportsträckan understiger 50 kilometer från anläggningen
 • brådskande transporterar ett skadat eller sjukt djur till och från veterinär.

Godkända utbildningar för att få ett kompetensbevis

De här utbildningarna är godkända just nu:

Bos Taurus Veterinary Consultants AB

Transporter av nötkreatur, häst, gris och får samt transporter av fjäderfä.

WhatsApp: +6281244997730

Dalagårdens veterinärpraktik i Båstad

Transporter av hästar - distansutbildning

Studiefrämjandet i Uppsala län

Transporter av hästar, får och getter

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU meny)

Transporter av hästar – webbaserad utbildning

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)

Transporter av lantbrukets djur, fjäderfä och hästar

ViVet AB i Örebro

Transporter av hästar, nötkreatur, får, getter och grisar

Du kan bli av med transportörstillståndet och kompetensbeviset

Om du inte följer alla regler som gäller för transporter av levande djur kan du bli av med transportörstillståndet och kompetensbeviset.

Besikta ditt fordon

Om du har ett eget fordon ska länsstyrelsen besikta ditt fordon och intyga att det uppfyller de regler som krävs innan du ansöker om transportörs­­tillstånd. Du får dokumenten av den länsstyrelse som besiktar ditt eller dina fordon. När du har fått dokumenten från länsstyrelsen ska du bifoga dem till din ansökan i pdf-format. Dokumenten heter så här:

 • INTYG – vägfordon med tillhörande transportmedel uppfyller EU‑krav (blankett D104)
 • Besiktning av transportmedel inför registrering (blankett D103).

Om du söker transportörs­­tillstånd för långa transporter och ditt fordon uppfyller kraven för långa transporter, det vill säga transporter som är längre än 8 timmar får du även ett fordonsintyg från Jordbruksverket.

Fordonsintyget är giltigt som längst i fem år från utfärdandet. Om du bygger om eller ändrar fordonet på ett sätt som påverkar djurens välbefinnande behöver du kontakta länsstyrelsen för att få ditt fordon besiktat på nytt.

Transporthandlingar

Vid varje transport ska transporthandlingar med följande uppgifter finnas i transporten:

 • djurets ursprung och ägare
 • avsändningsort
 • datum och tid för transportens start
 • avsedd bestämmelseort
 • förväntad transporttid

Det finns en blankett som du kan använda för att fylla i uppgifterna men du kan också skriva in uppgifterna i en bok eller liknande. Du ska kunna visa uppgifterna för myndigheten vid en kontroll.

Om transporten omfattas av kravet på färdjournal inkluderas dessa uppgifter i färdjournalen. I dessa fall räcker det därför med att färdjournalen fylls i och förvaras i transporten. Du hittar mer information om detta under rubriken Färdjournal.

Du behöver inga transporthandlingar när

 • din transport inte sker i samband med ekonomisk verksamhet
 • du transporterar dina egna djur i samband med ekonomisk verksamhet men transporten understiger 50 km från djurens anläggning.

Tänk på att transporthandlingarna, transportörs­­tillståndet, besiktningsintyget och fordonsintyget alltid ska finnas i fordonet så att du kan visa dem vid en kontroll.

Navigeringssystem för långa transporter

När du transporterar tamdjur av nötkreatur, får, getter, grisar eller hästar och transporten tar mer än 8 timmar, ska ditt fordon vara utrustat med ett navigeringssystem.

Du behöver inte ha ett navigeringssystem när du transporterar hästar som

 • har en FEI-licens (tidigare FEI-pass) eller
 • är stambokförda i huvudavsnittet av en stambok som är erkänd av ett EU land.

Systemet ska kunna registrera förflyttningar och stopp. Systemet ska också innehålla sensorer för temperatur och lucköppning och möjligheten att föra över data till en fast mottagare. Du ska bevara uppgifterna i minst 3 år och kunna visa upp dem om länsstyrelsen begär att få se dem i när de gör en transportkontroll.

För att fordonet ska vara godkänt för långa transporter på över 8 timmar ska det vara utrustat med navigeringssystem när länsstyrelsen besiktigar det.

Om du vill ha råd om navigeringssystem kan du kontakta Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

Transporter med flyg, järnväg och fartyg

Det finns särskilda bestämmelser för transporter av djur på väg- och järnväg, med fartyg och med flyg. Du får själv läsa alla regler som gäller för dessa transporter i EU:s förordning och Jordbruksverkets föreskrifter. Du hittar dem under rubriken Bestämmelser.

Här kan du läsa en kort sammanfattning om vad reglerna innebär.

Om du ska transportera djur med flyg finns det särskilda bestämmelser. Kontakta flygbolaget för att ta reda på vad som gäller.

Transport på rorofartyg (lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land) 

 • Vägfordon och järnvägsvagnar ska vara utrustade med tillräckligt många fästpunkter, som är utformade, placerade och underhållna på sådant sätt att fordonet/vagnen säkert kan göras fast på fartyget.
 • Vägfordon och järnvägsvagnar ska göras fast i fartyget innan transporten påbörjas för att förhindra att de förskjuts ur läge genom fartygsrörelser.
 • Befälhavaren ska innan ilastning kontrollera att det på stängda däck finns lämpligt mekaniskt ventilationssystem med larm och sekundär kraftkälla om strömavbrott skulle uppstå, samt att öppna däck har tillräckligt skydd mot havsvatten.

Väg- och järnvägstransport

 • Fordonen som djuren transporteras i ska vara märkta så att det tydligt framgår att fordonet innehåller levande djur. När djur transporteras i behållare ska den vara klart och tydligt märkt med att den innehåller levande djur, samt ha ett anslag som anger vilken sida som är ovansidan.
 • Fordonen ska ha lämplig utrustning för i- och urlastning.
 • Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att undvika skakningar i järnvägsvagnar med levande djur vid sammansättning av tåget och under all annan förflyttning.

Flygtransport

 • Djur ska transporteras på ett sådant sätt som är lämpligt för arten i fråga och som minst uppfyller kraven enligt den senaste versionen av International Air Transport Associations (IATA) ”Live Animals Regulations (LAR)
 • Djur ska endast transporteras under förhållanden där luftkvalitet, temperatur och tryck under hela befordran kan bibehållas inom ett intervall som är lämpligt för djurarten.

Transporter utomlands

Vad som räknas som ekonomisk verksamhet och vilka regler som gäller variera mellan olika länder. Det innebär att din transport kan räknas som att den sker i samband med ekonomisk verksamhet och att du omfattas av kravet på transportörstillstånd i ett annat land även om transporten inte gör det i Sverige. Om du ska transportera djur utomlands är det därför mycket viktigt att du tidigt tar reda på vad som gäller i de länder som du passerar och i det land som du ska till.

Registrera dig som transportör

När du ska transportera hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska du registrera dig som transportör. Även du som transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera dig om djuren ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur.

Det innebär att du som transporterar djur mellan länder kan behöva både ett transportörstillstånd och vara registrerad som transportör. Observera att det är olika e-tjänster för att söka transportörstillstånd och för att registrera dig som transportör vid transport mellan länder.

Här nedanför kan du se för vilka djurslag du behöver registrera dig som transportör.

Djur som kravet gäller

Listan kan komma att uppdateras med fler exempel på djur.

Vid transporter av de här djuren behöver du registrera dig

A–G

H–N

N–Ö

Addaxantilop

Hjort

Noshörning

Afrikanskt flodsvin

Hund

Nötkreatur

Alpacka

Häst

Ren

Axishjort

Iller

Sabelantilop

Berguv¹

Jak

Savannbuffel

Besoarantilop

Jättehavsörn¹

Skogsvildren

Bläsbock

Kamel

Struts

Bongoantilop

Katt

Sydlig trubbnoshörning

Davidshjort

Knölgås

Takin

Dovhjort

Korp¹

Trana¹

Dromedar

Kronhjort

Watussi

Dvärgflodhäst

Kulan

Vikunja

Elandantilop

Lama

Vildsvin

Elefant

Lappuggla¹

Visayavårtsvin

Falk¹

Lechwevattenbock

Visent

Får

Mufflonfår

Zebra

Get

Mula

Zedonk

Gemsbock

Mulåsna

Zonkey

Giraff

Muntjak

Åsna

Gnu

Myskoxe

Älg

Gris

Nandu

Östlig bongo

Guanaco

Nilvattenbock


¹Krav på att registrera transportör – flytta djur mellan länder finns för dessa fåglar endast när de föds upp eller hålls i fångenskap för att användas för vidmakthållande av stammen av fjädervilt.

Färdjournal

När du transporterar tamdjur av nötkreatur, får, getter, grisar eller ickeregistrerade hästdjur utomlands och transporten sker i samband med ekonomisk verksamhet samt tar längre tid än 8 timmar måste du ha en färdjournal i fordonet.

Du behöver alltså inte ha en färdjournal när du transporterar hästar som

 • har en FEI-licens (tidigare FEI-pass) eller
 • är stambokförda i huvudavsnittet av en stambok som är erkänd av ett EU land.

Du som är organisatör av en lång transport enligt ovan är ansvarig för

 • planeringen av transporten
 • att avsnitt 1, Planering, i blanketten färdjournal skickas in via mejl till Jordbruksverket och att färdjournalen upprättas i Traces
 • att färdjournalen efter transporten skickas in till länsstyrelsen enligt instruktionen nedan.

Gör så här med färdjournalen

 1. Senast 2 arbetsdagar före avresan måste du skicka in avsnitt 1, Planering, i blanketten färdjournal, via mejl till Jordbruksverket.
  djurvalfard@jordbruksverket.se
 2. Du behöver också skapa en färdjournal i systemet Traces och fylla i avsnitt 1, Planering. För att kunna göra det behöver du först ha validerats av Jordbruksverket som användare av en aktivitet i Traces. Detta steg kan ta lite tid så var ute i god tid så vi hinner hjälpa dig. Observera att färdjournalen i Traces ska innehålla samma uppgifter som i avsnitt 1, Planering som du skickat in till oss via mejl.
 3. Om färdjournalen blir godkänd skickar vi tillbaka ett godkännande till dig som ska transportera djuren. Den godkända färdjournalen ska alltid finnas i transporten.
 4. Du genomför transporten och fyller i avsnitt 2, 3 och vid behov avsnitt 5 i färdjournalen. När transporten är färdig skickar du in avsnitt 4, Transportörens rapport, till länsstyrelsen i det län du reste ifrån. Du behöver inte skicka in avsnitt 2 och 3. Om du har fyllt i avsnitt 5, Avvikelserapport, ska du skicka in den via mejl till Jordbruksverket.
  djurvalfard@jordbruksverket.se

Registrera transporter av djur mellan länder i Traces

När du transporterar djur mellan EU-länder och när du exporterar djur till ett land som ligger utanför EU ska det registreras i EU:s gemensamma datasystem Traces. När du importerar djur från ett land som ligger utanför EU ska också det registreras i Traces.

Även transporter av katter, hundar och illrar ska registreras i Traces om:

 • djuret ska byta ägare
 • djuret ska resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare
 • det är fler än 5 djur som ska resa. Det gäller oavsett om ägaren reser med djuren eller inte.

Innan din transport kan registreras i Traces behöver din anläggning vara registrerad hos Jordbruksverket. Du registrerar din anläggning hos Jordbruksverket genom att använda vår e‑tjänst nedan. När du gör registreringen är det viktigt att du väljer ja på frågan ”Kommer djur eller avelsmaterial förflyttas mellan anläggningen och andra länder?”.

Om din anläggning inte redan är registrerad eller om du inte valde ja på frågan ovan när du registrerade din anläggning behöver du göra det genom att logga in i vår e-tjänst.

När du har gjort detta lägger Jordbruksverket in dina uppgifter i Traces och din officiella veterinär kan därefter hämta dina uppgifter och fylla i ditt djurs hälsointyg.

Myndigheter som är ansvariga för transporter i EU-länderna

Här finns länkar till de flesta myndigheter som är ansvariga för frågor om djurtransporter i de europeiska länderna.

Fler transportregler för respektive djurslag

För att djuren ska ha det bra under transporten finns det regler för respektive djurslag som du också behöver läsa om.

För att få reda på alla regler behöver du läsa författningarna, alltså både de svenska föreskrifterna och EU:s förordning för skydd av djur under transport.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte följer reglerna om djurskydd?

Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurskyddslagstiftningen i Sverige följs. Upptäcker de att du inte har följt reglerna kan de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan kombineras med att du får betala vite om du inte rättar till bristerna.

Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du döms för brott mot djurskyddslagstiftningen.

Om du med uppsåt eller av grov oaktsamhet utsätter djur för lidande kan du dömas till böter eller fängelse för djurplågeri enligt brottsbalken. Om brottet anses grovt kan straffet bli fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år. Om du har brutit mot djurskydds­lagstiftningen, på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri, kan länsstyrelsen förbjuda dig att ha hand om djur, så kallat djurförbud.

Är du jordbrukare och har sökt jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddslagstiftningen eftersom de ingår i de så kallade grundvillkoren.

Författningar

Söker efter grundforeskrifter:
2021:13

Söker efter grundforeskrifter:
2019:7

Senast granskad: 2023-09-14

Till toppen